top of page

Inscripcions

Inscripcions a partir del 6 de febrer
Els preus son:
 
 - 12,5€ corredor
 - 15€ categoria individual
 
Els corredors que no disposin de la llicència federativa del 2020 hauran de pagar el suplement de 2,5€ per tramitar la llicència federativa d'un dia.  (No seran vàlides les llicències del 2019).
 
Els menors hauran de descarregar-se l'autorització i portar-la signada pels pares/tutors el mateix dia de la prova. (Sense el document signat no podran participar).
bottom of page